Koret

Juniorkoret

Korets historie

Koncerter

Foto

Optagelse 

Musik

Kun for medlemmer

Oldgirls

Diririgent

 

 

 

 

Tage Poulsen

Organist og korleder ved Stengård kirke 
fra før den blev bygget og til og med oktober 1994.

Arkivar, pianist og organistvikar ved Stengård kirke 
fra oktober 1994 til 11.april 2012.
Poulsen sov stille ind mens han var i tjeneste som organist.

Yndlingsvers:

3. Lær af hyrdedrengen David
med sin hjord ved Betlehem
i det små at vise troskab
/:i din gerning og dit hjem!:/

fra 
"Skal engang du kunne binde"
af
Jacob Paulli

Mindeord ved Ove Winther
Mindeord ved Per W. Johansson
BegravelsenÆre være hans minde.